Tato platforma byla vytvořena pro akademické a výzkumné instituce, které bych chtěly spustit svůj vlastní mentoringový program. Doktorandům, kteří hledají informace o dostupných mentoringových programech v českém univerzitním prostředí, jsou určeny odkazy níže.

 

O programu

Pevně věříme, že sdílení příkladů dobré praxe podpory doktorandů je stejně důležité, jako jejich individuální podpora samotná. Proto jsme v letech 2018-2019 pořádali Mentoringový program podporující ženy ve vědě (ve spolupráci s Národním kontaktním centrem gender a věda Akademie věd České republiky). Tato stránka shrnuje to nejdůležitější, co jsme se dozvěděli.

Co je mentoring?

Mentoring je proces, při kterém je mladším a méně zkušeným lidem poskytnuta podpora, pomoc a povzbuzení pro to, aby mohli smysluplně a úspěšně rozvíjet své studium nebo výzkum. Důležitou roli v něm hrají tzv. role models (vzory), protože představují různorodost přístupů, které mohou vést k podobnému cíli.

Proč je dobré spustit mentoringový program?

Pravděpodobně neexistuje lepší způsob, jak zároveň povzbudit studenty při práci na jejich výzkumu, propojit doktorandy s absolventy a pracovníky jiných výzkumných institucí, a podpořit akademiky a výzkumníky v jejich profesním rozvoji. Mentoringový program není nikdy prospěšný pouze těm, kteří se do něj přihlásí: je to výborná příležitost oživit celou instituci.

Proč zmiňujeme specificky ženy?

Náš program reaguje na situaci, která je dobře známá: přesto, že v doktorských programech studuje mnoho žen, na seniorních pozicích ve vědě ženy chybí a během své kariéry se potýkají se zpravidla složitějšími podmínkami.

Pokud se ženy v důsledku této situace vzdají svých profesních plánů, je to velká ztráta nejen pro ně, ale pro celou společnost: jejich rodiny, akademické a výzkumné instituce nebo firmy. Pokud se ale tuto situaci pokoušíte na úrovni vlastní inistituce změnit, může to být velkým přínosem pro všechny její členy, přátele a spolupracovníky (a z dlouhodobého hlediska i pro celý váš obor).

Jak vypadal náš program?

Náš mentoringový program trval 2 měsíce a tvořila jej řada workshopů a setkání, které pomohly doktorandům a) definovat profesní cíle a kroky, které jsou k nim potřeba (Introductory Workshop pořádaný ve spolupráci s Národním kontaktním centrem pro gender a vědu Akademie věd České republiky), b) setkat se s vědci a výzkumníky z různých oborů (a v různých stádiích kariéry), kteří sdíleli své zkušenosti a rady, c) propojit se se svými vrstevníky.

Přesto, že se náš program primárně soustředil na podporu žen, muži v něm byli velmi vítáni, protože naprostá většina našich témat je univerzální.


Začněte také

Tipy

Následující rady a tipy jsou míněny pro akademické a výzkumné instituce, které by chtěly spustit vlastní mentoringový program:

  • Nejprve zjistěte, co vaši doktorandi a výzkumníci potřebují, protože jejich preference se mohou lišit podle roku studia, oboru nebo soušasné pozice. Můžete udělat jednoduchý dotazník nebo focus group , která se bude soustředit na jejich aktuální potřeby, ideální formát, časovou náročnost programu atd.
  • Vyhodnoťte vlastní zdroje (lidské zdroje, čas, financování, kontakty na případné hosty/lektory/mentory). Pokud potřebujete interně zdůraznit přínosy programu, zmiňte i výhody pro seniorní akademické pracovníky (méně práce s vlastními studenty, lépe připravení studenti). Důležitým argumentem může být i to, že program je univerzální a prospěšný všem studentům (není pro „slabší“ studenty) a je velkou příležitostí obnovit spolupráci s abolventy, přivést je zpět.
  • Připravte pilotní ročník, který bude jednoduchý a efektivní, ale umožní program v budoucnu rozvinout. Nemusíte hned od začátku nabízet celoroční program: začněte s intenzivní verzí, díky které zjistíte, co funguje nejlépe.
  • Pozvěte hosty, kteří budou představovat různé přístupy a profesní dráhy, a budou ideálně v různých stádiích kariéry. Studentům to potvrdí důležitost hledání jejich vlastní cesty, po které se musejí vydat sami, a která se bude dost možná lišit od původních plánů.
  • Neukazujte pouze úspěchy: úspěšní lidé selhávají stejně, jako všichni ostatní. Existuje navíc mnoho úspěšných selhání: těch, která se v danou chvíli zdála vážná a omezující, ale vzniklo z nich něco skvělého.
  • Buďte připravení strukturu programu měnit a snažte se, aby probíhal neformálně. Nevytvářejte příliš složitý a závazný koncept a nezahrňte účastníky hromadou formulářů a návodů. Největším potenciálem mentoringového programu jsou lidé, kteří sdílejí své zkušenosti. Vy pouze vytváříte rámec, ve kterém se to děje.
  • Spojte se s dalšími institucemi (včetně zahraničních), které vám mohou poradit nebo vás propojit s budoucími hosty nebo lektory.
  • Shromážděte zpětnou vazbu a pilotní ročník dokumentujte (pro nastavení příštího ročníku a jeho propagaci).
  • Spolupracujte se studenty dále: mohou navrhnout témata dalších workshopů, které potřebují, ať už jsou prakticky zaměřené, nebo akademické. Návazné aktivity tohoto druhu můžete nabídnout širšímu publiku (například vašim studentům, kteří se přímo na mentoringový program nezapsali); tím dál zvýšíte dosah celého programu.

 

Dokumenty ke stažení

Publikace Think-Tanku IDEA na CERGE-EI
Publikace Národního kontaktního centra – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR

 

Odkazy

Česká republika
CERGE-EI Economics Discovery Hub (platforma bezplatných kurzů a workshopů)
Mentoringový program NKC Gender a věda (mentoringový program nabízející individuální mentory, bezplatné kurzy a workshopy)
Eument-net (evropská síť mentoringových programů)
Czexpats in Science (platforma pro české vědce žijící v zahraničí)
CzechITas (platforma pro ženy, které se zabývají informačními technologiemi)
PhD Existence (konference o/pro doktorandy, pořádaná Univerzitou Palackého v Olomouci)

Mezinárodní
The Marie Curie Alumni Association Blog (blog)
PhD Life Blog University of Warwick (blog)
Parent Carer Scientist (kniha profesorky Ottoline Leyser vydaná The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge )

 

Lidé

Následující texty, fotografie a videa by Vám měly přiblížit, jak náš program vypadal ve skutečnosti.

„Řekněte si o pomoc, když ji potřebujete. Nikdo nedokáže pracovat úplně sám. Zkušenější vědci mohou s mladšími mnoho věcí sdílet.“

Inés Hardoy, Institute for Social Research, Oslo

„Připravte se na to, že všechno bude nakonec úplně jinak, než jste plánovali. Soustřeďte se na to, co je pro vás nejdůležitější, a nepřestávejte to hledat.“

Pavlína Louženská, Google Developers Launchpad a ♯HolkyzMarketingu

„Přímočará kariéra neexistuje, je to vždycky cesta. Pokud to nevzdáte, věci do sebe nakonec zapadnou. Lidé vám přijdou na pomoc.“

Alexandra Tsvetkova, OECD Trento Centre for Local Development

„Nebojte se neúspěchu. Úspěšní lidé selhávají vlastně pořád. K práci vědce to jednoduše patří.“

Helena Fulková, Institut experimentální medicíny Akademie věd České republiky

„Přepychem vědecké práce je to, že si můžete vybrat, na čem chcete pracovat. Proto si vyberte téma, které vás opravdu zajímá: vždyť práce představuje tak velkou část našeho života.“

Zuzana Fungáčová, Bank of Finland Institute for Economies in Transition

„Najdětě svoje silné stránky, hledejte ty správné otázky, buďte připraveni. Hledejte práci v instituci, která je blízká vašim cílům. Soustřeďte se na své silné stránky, ne na své slabosti.“

Anita Taci, Deputy Director – Strategy Coordination & Results, EBRD

„Snažte se najít rovnováhu mezi prací, vztahy s ostatními, a péčí o sebe samotné. Pokud se budete soustředit jen na jedno z toho, nebudete štastní ani vyrovnaní.“

Eva Hromádková, Česká národní banka & CERGE-EI

„Nerzapomínejte na svoje cíle a sny. Buďte otevření: získejte zkušenosti v zahraničí, jezděte na výzkumné pobyty, konference a workshopy. Zapojujte se do mezinárodních sítí ve vašem oboru.“

Mariola Pytliková, CERGE-EI a Technická univerzita Ostrava

„Buďte věrní své práci, ale především sami sobě. Soustřeďte se na svůj rozvoj a dělějte to, díky čemu jste šťastní.“

Dragana Stanišić, GfK & CERGE-EI Foundation Board

„Networking je pro mě zásadní pojem, protože v životě nikdy nic neděláte úplně sami. Pokud se říká, že jedno dítě vychovává celá vesnice, tak na úspěšné kariéře a štastné rodině jednoho člověka se podílí celá síť lidí.“

Susan Walton, Frost Consulting & CERGE-EI Foundation Board

„Buďtě připraveni na všechny výzvy, které vám akademický život přinese.“

Kateřina Machovcová, Psychologický institut Akademie věd České republiky

„Po pěti letech koordinování mentoringového programu pro začínající vědce můžu říct jen jedinou věc: funguje to! Pro mentees, mentory, pro akademické a výzkumné komunity.“

Kateřina Cidlinská,
Národní kontaktní centrum – gender a věda, Sociologický ústav Akademie věd České republiky

„Dejte do své práce všechno, nakonec se to vyplatí. Ale pracujte na tom, co máte rádi, najděte si čas na odpočinek, rodinu, přátele, cestování. Protože ty vám dávají energii a význam všemu ostatnímu.“

Anna Kochanová, Cardiff Business School

„Pokud podporujete ženy ve vědě, neděláte to jen pro ně samotné. Děláte to pro svou instituci, svůj obor, pro nás všechny.“

Projektový tým CERGE-EI

Video

Fotografie

Rok 2019

Rok 2018

 

Kontakt

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy – Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky (CERGE-EI)
Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká Republika

mentoring@cerge-ei.cz
(+420) 224 005 290

Mentoring Program for Women Researchers organizovalo CERGE-EI (společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky). Program byl podpořen Vevyslanectvím Spojených států amerických v Praze (2018) a Velvyslanectvím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (2019).